info@angcars.cz              +420728203791 / +420728148566

Financování

Splátkový prodej

Základní podmínky pro schválení úvěru

UIkit

Soukromá osoba

občan ČR nebo EU starší 18 let
• občanský průkaz
• druhý doklad totožnosti
• potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu
• nebo 2 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu klienta (ne starší 3 měsíců), ze kterých bude prokazatelná výše vyplacené mzdy zaměstnavatelem
• nebo 2 po sobě jdoucí výplatní pásky klienta (ne starší 3 měsíců)
• informace o výši pravidelných měsíčních úhrad závazků klienta
• způsob bydlení (vlastní / pronájem, se zástavou / bez zástavy)
• prohlášení, zda má (nemá) klient nařízen soudní výkon rozhodnutí
• další možná forma financování je prostřednictvím splátek u naší společnosti

Kontaktujte nás

UIkit

Fyzická osoba podnikající / Právnická osoba

•    výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců u právnických osob
•    živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti u fyzických osob podnikajících
•    občanský průkaz jednatele společnosti
•    kopii výpisu z bankovního účtu nebo doklad o zřízení běžného účtu
•    kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období včetně příloh v případě nestandardních případů

Kontaktujte nás

 

Zpětný leasing/úvěr

UIkit

Chybějící finanční prostředky si můžete zajistit formou zpětného leasingu.
Tento druh financování je výhodný hlavně pro podnikatele, nejčastěji financujeme předměty po leasingu, individuální dovozy ze zahraničí nebo pro ty klienty kteří potřebuji volné prostředky a banky jim nevyjdou vstříc. Použít můžete dopravní techniku, osobní vozidla a určité výrobní stroje. Výše vyplacených prostředků je v závislosti na ocenění Vámi nabídnutého předmětu (max. 80% z hodnoty vozidla) a vyhodnocení žádosti.
Schválení je otázkou několika hodin. Zohledníme i případné negativní záznamy v bankovních registrech, krátkou dobu podnikání a další případné překážky k získání finančních prostředků z banky.
Standardně financujeme předměty od roku výroby 2008 s cenou min. 300.000 Kč bez DPH.
Tahače, návěsy, nákladní vozidla nad 3,5t, traktory, bagry, lesnické stroje, zemědělské stroje a další techniku s SPZ. Stroje a zařízení financujeme individuálně.
Další nesporné výhody zpětného leasingu
1.    nízká úroková sazba
2.    minimum předkládaných podkladů
3.    délka splatnosti až 60 měsíců
4.    lze sjednat i zpětný úvěr
5.    splátky jsou nákladovou položkou

Kontaktujte nás

 

Moneta Auto        Sautoleasing        Essox        Homecredit

 


Pojištění vozidel

UIkit

Pojištění vozidla je nedílnou součástí pro jeho provoz.
Spolupracujeme s mnohými pojišťovacími společnostmi. Dokážeme klientovi tedy nabídnout nejlepší vhodnou variantu.
Nabízíme nejvýhodnější povinné a havarijní ručení.
Umíme pojistit osobní i užitková vozidla. Dále dopravní techniku (tahače návěsů, návěsy, traktory, bagry atd.).

Kontaktujte nás

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Mezi naše služby také patří komplexní pojištění cizinců.

UIkit

•    Celkový limit plnění 60 tis. EUR.
•    Komplexní péče ve smluvních zdravotních zařízení v ČR bez přímé úhrady nákladů.
•    Pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
•    Pojištění se vztahuje na celé území Schengenského prostoru v rozsahu pojištění: Nutné a neodkladné péče s limitem plnění 30 tis. EUR.
•    Možnost připojištění těhotenství matky (Pregnancy) nebo dítěte (Baby) s limitem až 80 tis. EUR.
•    Pojistka se vztahuje i na léky předepsané lékařem.
•    Pojištění kryje veškeré léčebné procesy spojené s nutným zásahem.
•    V ceně je také nutné ošetření zubů v limitu 5 tis. Kč.
•    Sami si můžete určit rozsah pojištění.

Kontaktujte nás

 

Česká pojišťovna        Slavia        Allianz        Direct